0 کالا
شیوه و هزینهای ارسال

هزینه ارسال سفارشات  بیش از صد و پنجاه هزار تومان  رایگان بوده و سفارشات کمتر از آن به مبلغ ده هزار تومان بر عهده مشتری می باشد.

مرسوله ها ار طریق اداره پست (پست سفارشی) ارسال می گردد.

زمان ارسال:

2 الی 3 روز کاری :استان های اصفهان، البرز، تهران، قزوین،قم، لرستان، مرکزی و همدان

3 الی 4 روز کاری: بقیه استان ها

 

با ما همراه شوید ...