0 کالا
راهنمای کسب امتیاز
تمامی کاربران پس از ثبت نام در سایت یا ارسال کد محصول خریداری شده به عنوان عضوی از باشگاه مشتریان برتر شناخته شده و بر اساس سیاست های در نظر گرفته شده می توانند از امتیازات مختلف بهره مند شوند. در حال حاضر امتیازهای زیر برای اعضای باشگاه در نظر گرفته شده است. 

امتیاز باشگاه برتر

 در باشگاه مشتریان محصولات غذایی برتر، ارزش هر امتیاز معادل یک تومان است.


امتیاز ثبت نام در باشگاه و تکمیل پروفایل

شما پس از ثبت نام در باشگاه 1000 امتیاز و چنانچه مشخصات کاربری خود را تکمیل نمایید 1000 امتیاز دیگر نیز دریافت می نمایید.


امتیاز  خرید محصولات برتر

شما به ازای هر خرید ، 5% از مبلغ  فاکتور را به عنوان امتیاز دریافت می نمایید.


امتیازهای مناسبتی

مدیریت باشگاه در برخی از مناسبتهای سالانه( نوروز، سالرزو تولد و ازدواج، ماه رمضان، شب یلدا و ...) به تمامی اعضا امتیازاتی به عنوان هدیه تقدیم می کند.


امتیاز  دعوت و خرید دوستان

با معرفی باشگاه مشتریان برتر به دوستان خود کسب درآمد نمایید.

بعد از ثبت نام در باشگاه مشتریان برتر به قسمت دعوت دوستان رفته و از طریق ارسال دعوتنامه به روش های ذیل دوستانتان را دعوت نمایید.

   1-ایمیل    2- تلگرام    3- واتس آپ   4- اعلام کد معرف خود

دوستانی که از 3 طریق (ایمیل،تلگرام و واتس آپ) دعوت می شوند، حتما روی لینک ارسال شده کلیک و در سایت ثبت نام کنند تا زیر مجموعه

شما قرار گیرند. اگر به هر دلیل بدون کلیک از طریق لینک ارسال شده، وارد سایت شوند و اقدام به ثبت نام نماییند، می بایست کد معرف شما را 

در قسمت ثبت کد معرف وارد نمایند.

درآمد حاصل از دعوت دوستان شامل:

   1- 200  امتیاز در ازای هر دوستی که دعوت شما را قبول کرده و در باشگاه ثبت نام نماید.  

   2-  دریافت 5% امتیاز از مبلغ  فاکتور دوستانتان در هر بار خرید ( تا پایان سال 1398)


امتیاز شرکت در نظر سنجی
شما به عنوان عضوی از خانواده بزرگ برتر برای ما بسیار ارزشمند بوده و چنانچه در نظرسنجی های آنلاین و تلفنی باشگاه مشارکت نمایید 1000 امتیاز در ازای هر نظرسنجی دریافت خواهید نمود.


 

 

با ما همراه شوید ...