0 کالا
بازدید مدیرکل محترم تعاون استان مرکزی از شرکت نویدکاران

 

بازدید مدیرکل محترم تعاون استان مرکزی از شرکت نویدکاران

در روز چهارشنبه مورخ24شهریور ماه سال جاری مدیرکل محترم تعاون استان مرکزی به همراه مدیران محترم بانک تعاون و اتاق تعاون استان مرکزی و ادارات و سازمان های ذیربط در شهرستان زرندیه از کارخانجات برتر بازدید و در جریان طرح توسعه 3 قرار گرفتند. در این مراسم مدیرعامل برتر ضمن تشریح فرایند شکل گیری و توسعه فعالیت ها طی سال های گذشته، ظرفیت های تولیدی و اقتصادی شرکت و برنامه های توسعه خود را تشریح کرد،در این مراسم از حمایت های وزارت محترم تعاون و بانک تعاون در تامین منابع مالی و سرمایه در گردش شرکت قدردانی گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

با ما همراه شوید ...