0 کالا
انتخاب شرکت تعاونی تولیدی نویدکاران به عنوان تعاونی برتر استان مرکزی در سال 1400

 

انتخاب شرکت تعاونی تولیدی نویدکاران به عنوان تعاونی برتر استان مرکزی در سال 1400

در سال جاری شرکت تعاونی تولیدی نویدکاران برای چندمین سال متوالی به عنوان تعاونی نمونه استانی در استان مرکزی شناخته شد و موفق به دریافت لوح تقدیر و نشان مربوطه طی جلسه ای مورخ 24شهریور ماه گردید. در این مراسم مدیرکل محترم تعاون، ضمن ارج نهادن به خدمات و موفقیت های این تعاونی،نشان فوق را طی مراسمی به مدیرعمل شرکت اهدا کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با ما همراه شوید ...