0 کالا

درباره برتر

تاریخچه و معرفی سازمان

معرفی شرکت: شرکت تعاونی تولیدی نویدکاران تولیدکنندۀ محصولات غذایی برتر در سال 1373 تأسیس و تولید خود را به صورت رسمی در سال 1375 آغاز کرد. محصولات شرکت نویدکاران، با نام تجاری «برتر» در محل کارخانه این شرکت...

دستاوردها و افتخارات

 محصولات غذایی برتر با توجه به داشتن ویژگیهای کیفی و تطبیق با استانداردهای ملی موفق به دریافت نشان استاندارد ملی ایران برای تعداد زیادی از محصولات خود گردیده است.  محصولات غذایی برتر در سال 1378 در بیست و...

امکانات و توانمندی‌ها

کنترل کیفیت و آزمایشگاه: هر کدام از کارخانجات شماره 1 و 2 برتر به صورت مجزا دارای آزمایشگاه میکروبی و شیمیایی بوده و بسته به نوع محصول تولیدی بر فرآیند تولید نظارت و کنترل کامل اعمال می‌گردد. آزمایشگاه‌های...


تخفیف
۴۱۵,۰۰۰ ریال
۳۹۴,۲۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1972

تخفیف
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی

تخفیف
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی

تخفیف
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی

تخفیف
۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۶۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 954
%۱۰
تخفیف
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۳۴,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1170
%۱۰
تخفیف
۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۵۲,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1260
%۱۰
تخفیف
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۱۵,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1575
%۱۲
تخفیف
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی
%۱۲
تخفیف
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی

تخفیف
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 808
%۱۰
تخفیف
۲۴۵,۰۰۰ ریال
۲۲۰,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1103
%۱۰
تخفیف
۲۸۵,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1283
%۱۰
تخفیف
۴۹۵,۰۰۰ ریال
۴۴۵,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 2228

تخفیف
۴۱۹,۰۰۰ ریال
۳۹۸,۰۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1991

تخفیف
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی
%۱۰
تخفیف
۱۹۸,۰۰۰ ریال
۱۷۸,۲۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 891
%۱۰
تخفیف
۱۹۸,۰۰۰ ریال
۱۷۸,۲۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 891
%۱۰
تخفیف
۱۹۸,۰۰۰ ریال
۱۷۸,۲۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 891
%۱۰
تخفیف
۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۰۷,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1035
%۱۲
تخفیف
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۰۵,۶۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 528
%۱۰
تخفیف
۳۹۵,۰۰۰ ریال
۳۵۵,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1778
%۱۰
تخفیف
۳۱۰,۰۰۰ ریال
۲۷۹,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1395
%۱۰
تخفیف
۴۴۰,۰۰۰ ریال
۳۹۶,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1980
%۱۰
تخفیف
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۳۴,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1170
%۱۰
تخفیف
۲۸۵,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1283
%۱۰
تخفیف
۲۵۵,۰۰۰ ریال
۲۲۹,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1148
%۱۰
تخفیف
۴۹۵,۰۰۰ ریال
۴۴۵,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 2228
%۱۰
تخفیف
۲۸۵,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1283
%۱۰
تخفیف
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۱۵,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1575
%۱۰
تخفیف
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۱۵,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1575
%۱۰
تخفیف
۳۲۵,۰۰۰ ریال
۲۹۲,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1463

اخبار مجموعه برتر

اخبار مجموعه برتر
راه یابی فیلمی به تهیه کنندگی یکی از بنیان گذاران برتر به جشنواره فیلم کن2021

راه یابی فیلمی به تهیه کنندگی یکی از...

  جناب آقای علی اخوت از بنیان گذاران محصولات غذایی...
اخبار مجموعه برتر
معارفه معاونت جدید فروش و بازرایابی محصولات غذایی برتر

معارفه معاونت جدید فروش و بازرایابی...

  معارفه معاونت جدید فروش و بازرایابی محصولات غذایی برتر...
اخبار مجموعه برتر
بازدید استاندار مرکزی و هیئت همراه از پروژه طرح توسعه 3 محصولات غذایی برتر

بازدید استاندار مرکزی و هیئت همراه...

  بازدید استاندار مرکزی و هیئت همراه از پروژه طرح توسعه 3...

با ما همراه شوید ...