0 کالا

درباره برتر

تاریخچه و معرفی سازمان

معرفی شرکت: شرکت تعاونی تولیدی نویدکاران تولیدکنندۀ محصولات غذایی برتر در سال 1373 تأسیس و تولید خود را به صورت رسمی در سال 1375 آغاز کرد. محصولات شرکت نویدکاران، با نام تجاری «برتر» در محل کارخانه این شرکت...

دستاوردها و افتخارات

 محصولات غذایی برتر با توجه به داشتن ویژگیهای کیفی و تطبیق با استانداردهای ملی موفق به دریافت نشان استاندارد ملی ایران برای تعداد زیادی از محصولات خود گردیده است.  محصولات غذایی برتر در سال 1378 در بیست و...

امکانات و توانمندی‌ها

کنترل کیفیت و آزمایشگاه: هر کدام از کارخانجات شماره 1 و 2 برتر به صورت مجزا دارای آزمایشگاه میکروبی و شیمیایی بوده و بسته به نوع محصول تولیدی بر فرآیند تولید نظارت و کنترل کامل اعمال می‌گردد. آزمایشگاه‌های...


تخفیف
۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 428

تخفیف
۹۰,۰۰۰ ریال
۸۳,۷۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 419
%۱۰
تخفیف
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۱۵,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1575

تخفیف
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی

تخفیف
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی

تخفیف
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی

تخفیف
۳۲۰,۰۰۰ ریال
۲۹۷,۶۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1488
%۱۲
تخفیف
۷۰,۰۰۰ ریال
۶۱,۶۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 308
۲۸۰,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0

تخفیف
۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 642

تخفیف
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۱,۱۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1256
%۱۲
تخفیف
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی
%۱۲
تخفیف
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی

تخفیف
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 808
%۱۰
تخفیف
۳۴۰,۰۰۰ ریال
۳۰۶,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1530
%۱۰
تخفیف
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۱۵,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1575

تخفیف
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۱,۱۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1256

تخفیف
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۶۷,۴۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 837

تخفیف
۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 642

تخفیف
۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 428

تخفیف
۲۴۵,۰۰۰ ریال
۲۳۲,۷۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1164

تخفیف
۹۰,۰۰۰ ریال
۸۳,۷۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 419

تخفیف
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۹۹,۷۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 499

تخفیف
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۹۹,۷۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 499

تخفیف
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۹۹,۷۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 499
%۱۰
تخفیف
۱۹۵,۰۰۰ ریال
۱۷۵,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 878
%۱۰
تخفیف
۱۹۸,۰۰۰ ریال
۱۷۸,۲۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 891
%۱۰
تخفیف
۱۹۸,۰۰۰ ریال
۱۷۸,۲۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 891
%۱۰
تخفیف
۱۹۸,۰۰۰ ریال
۱۷۸,۲۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 891
%۱۰
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۲۵,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1125
%۱۲
تخفیف
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۲۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 616
%۱۰
تخفیف
۳۹۵,۰۰۰ ریال
۳۵۵,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1778

اخبار مجموعه برتر

اخبار مجموعه برتر
انتخاب شرکت تعاونی تولیدی نویدکاران به عنوان تعاونی برتر استان مرکزی در سال 1400

انتخاب شرکت تعاونی تولیدی نویدکاران...

  انتخاب شرکت تعاونی تولیدی نویدکاران به عنوان تعاونی...
اخبار مجموعه برتر
بازدید هیئت عالی رتبه سفارت مالزی و مدیران اتاق بازرگانی استان مرکزی از شرکت نویدکاران

بازدید هیئت عالی رتبه سفارت مالزی و...

  بازدید هیئت عالی رتبه سفارت مالزی و مدیران اتاق...
اخبار مجموعه برتر
بازدید مدیرکل محترم تعاون استان مرکزی از شرکت نویدکاران

بازدید مدیرکل محترم تعاون استان...

  بازدید مدیرکل محترم تعاون استان مرکزی از شرکت...

با ما همراه شوید ...