0 کالا
طرح توسعه 3 کارخانه نویدکاران

از ابتدای اسفندماه سال جاری پروژه طرح توسعه 3 کارخانه نویدکاران در زمینی به مساحت 17000 متر مربع آغاز شد. این پروژه در سه فاز شامل، 3500 متر مربع انبار مرکزی و دو سالن تولید هر یک به متراژ 4200 مترمربع اجرا خواهد شد و کارخانه شماره یک نویدکاران به طرح توسعه کارخانه 3 منتقل و فضاهای کارخانه شماره یک برای توسعه و تجمیع کارخانه شماره دو مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

با ما همراه شوید ...