0 کالا
آرد-غلات-کنجد
%۱۰
تخفیف
جو پرك 200 گرم
۴۵,۰۰۰ ریال
۴۰,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 405
عدم موجودی
%۱۰
تخفیف
بلغور جو 350 گرم
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی
%۱۰
تخفیف
بلغور گندم 350 گرم
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی
%۱۰
تخفیف
جو پرک  450 گرم
۸۰,۰۰۰ ریال
۷۲,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 720
عدم موجودی
%۱۰
تخفیف
آرد سفید   600 گرم
۷۰,۰۰۰ ریال
۶۳,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 630
عدم موجودی

با ما همراه شوید ...