0 کالا
آجیل -خشکبار-میوه خشک

تخفیف
مغز پسته خام  35 گرم
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۹۹,۷۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 499
عدم موجودی

تخفیف
مغز فندق شور  35 گرم
۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 238
عدم موجودی

تخفیف
پسته سماقی 50 گرم
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی

با ما همراه شوید ...