0 کالا
آجیل -خشکبار-میوه خشک

تخفیف
خلال پسته  30 گرم
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی

تخفیف
خلال بادام  30 گرم
۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 333
عدم موجودی

تخفیف
آجیل طلایی  150 گرم
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی

تخفیف
پسته اکبری شور  200 گرم
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی

تخفیف
خلال پسته  150 گرم
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی

تخفیف
خلال بادام  150 گرم
۴۲۵,۰۰۰ ریال
۴۰۳,۷۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 2019
عدم موجودی
%۱۰
تخفیف
کیوی خشک 70 گرم
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۹۴,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 473
عدم موجودی

با ما همراه شوید ...