0 کالا

تخفیف
بادام پوست کاغذی  شور 400 گرم
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی

تخفیف
مغز بادام خام   450 گرم
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی

تخفیف
مغز بادام شور   450 گرم
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی

تخفیف
تخمه شور 400 گرم
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 2280
عدم موجودی

تخفیف
پودر پسته 75 گرم
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی

تخفیف
خلال پسته  30 گرم
۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
عدم موجودی

با ما همراه شوید ...