0 کالا

درباره برتر

تاریخچه و معرفی سازمان

از آغاز تا امروز « شرکت نویدکاران» تولیدکنندۀ محصولات غذایی برتر در سال ۱۳۷۳ تأسیس شد و به صورت رسمی در سال ۱۳۷۵ تولید خود را آغاز کرد. محصولات شرکت نویدکاران با نام تجاری «برتر» در محل...

دستاوردها و افتخارات

همه چیز از اینجا آغاز می‌شود که محصولاتش را به نام برتر می‌شناسیم. اینجا مواد اولیۀ باکیفیت از راه می‌رسند و بعد کنترل‌های اولیه روی آنها صورت می‌گیرد. مجتمع محصولات غذایی برتر شامل سالن‌های متعدد...

بیانیه ماموریت سازمان

ماموريت  ارايه محصولات و خدمات با کيفيت و ارزش برتر با تکيه بر کارکنان باانگيزه و نوآور که باعث بهبود زندگی مشتريان و مصرف کنندگان ملی و بين المللی و ارتقا سطح رفاه کارکنان شده؛ به گونه ای که همگان ما را با رشد...

%5
۱,۴۰۶,۹۰۰ ریال
۱,۳۳۶,۵۵۵ ریال
امتیاز خرید این کالا 20119
%5
۱,۲۴۷,۰۰۰ ریال
۱,۱۸۴,۶۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 17833
%5
۱,۳۵۲,۰۰۰ ریال
۱,۲۸۴,۴۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 19334
%5
۱,۲۱۱,۸۰۰ ریال
۱,۱۵۱,۲۱۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 17329
%5
۴۵,۰۰۰ ریال
۴۲,۷۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 644
%5
۲۲,۰۰۰ ریال
۲۰,۹۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 315
%5
۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۷۵,۷۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 2652
%5
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 2293
%5
۹۵,۰۰۰ ریال
۹۰,۲۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1362
%5
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 5016
%5
۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷,۷۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 2078
%5
۲۸,۰۰۰ ریال
۲۶,۶۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 402
%5
۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1935
%5
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 2437
%5
۸۶,۵۰۰ ریال
۸۲,۱۷۵ ریال
امتیاز خرید این کالا 1240
%5
۸۵,۰۰۰ ریال
۸۰,۷۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1219
%5
۱۴۸,۰۰۰ ریال
۱۴۰,۶۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 2121
%5
۹۵,۰۰۰ ریال
۹۰,۲۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1362
%5
۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1004
%5
۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 860
%5
۳۵,۰۰۰ ریال
۳۳,۲۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 502
%5
۳۵,۰۰۰ ریال
۳۳,۲۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 501
%5
۹,۵۰۰ ریال
۹,۰۲۵ ریال
امتیاز خرید این کالا 136
%5
۹,۵۰۰ ریال
۹,۰۲۵ ریال
امتیاز خرید این کالا 136
%5
۹,۵۰۰ ریال
۹,۰۲۵ ریال
امتیاز خرید این کالا 136
%5
۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1001
%5
۲۵,۰۰۰ ریال
۲۳,۷۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 358
%5
۲۵,۰۰۰ ریال
۲۳,۷۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 358
%5
۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1935
%5
۹۸,۰۰۰ ریال
۹۳,۱۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1405
%5
۱۳۹,۰۰۰ ریال
۱۳۲,۰۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1992
%5
۷۱,۰۰۰ ریال
۶۷,۴۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1018
%5
۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1935
%5
۶۹,۰۰۰ ریال
۶۵,۵۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 989
%5
۱۴۹,۰۰۰ ریال
۱۴۱,۵۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 2136
%5
۷۵,۵۰۰ ریال
۷۱,۷۲۵ ریال
امتیاز خرید این کالا 1082
%5
۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۹,۲۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1648
%5
۵۹,۰۰۰ ریال
۵۶,۰۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 846
%5
۲۸,۰۰۰ ریال
۲۶,۶۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 402
%5
۹۸,۰۰۰ ریال
۹۳,۱۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1405
%5
۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 717
%5
۱۱۹,۸۰۰ ریال
۱۱۳,۸۱۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1717
%5
۶۰,۹۰۰ ریال
۵۷,۸۵۵ ریال
امتیاز خرید این کالا 873
%5
۱۲۸,۰۰۰ ریال
۱۲۱,۶۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1835

اخبار مجموعه برتر

اخبار مجموعه برتر
افتتاح فاز دوم کارخانجات صنایع غذایی برتر

افتتاح فاز دوم کارخانجات صنایع غذایی...

فاز دوم کارخانجات محصولات غذایی برتر همزمان با هفته دولت در مراسم باشکوهی در روز...

اخبار مجموعه برتر
شروع تولید آزمایشی محصولات در فاز دوم کارخانجات صنایع غذایی برتر

شروع تولید آزمایشی محصولات در فاز...

فاز دوم توسعه کارخانجات برتر از اواسط سال 1394 با هدف افزایش نظارت بر تولید محصولات...

اخبار مجموعه برتر
بازدید از نمایندگی برتر و شبکه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های عرضه کننده محصولات برتر در کانادا

بازدید از نمایندگی برتر و شبکه‌های...

در ماه گذشته مدیریت مجموعه غذایی برتر در طی سفر خود به کشور کانادا از نمایندگی...

مجله زندگی به سبک برتر

با ما همراه شوید ...