0 کالا

درباره برتر

تاریخچه و معرفی سازمان

معرفی شرکت: شرکت تعاونی تولیدی نویدکاران تولیدکنندۀ محصولات غذایی برتر در سال 1373 تأسیس و تولید خود را به صورت رسمی در سال 1375 آغاز کرد. محصولات شرکت نویدکاران، با نام تجاری «برتر» در محل کارخانه این...

دستاوردها و افتخارات

 محصولات غذایی برتر با توجه به داشتن ویژگیهای کیفی و تطبیق با استانداردهای ملی موفق به دریافت نشان استاندارد ملی ایران برای تعداد زیادی از محصولات خود گردیده است.  محصولات غذایی برتر در سال 1378 در بیست و...

امکانات و توانمندی‌ها

کنترل کیفیت و آزمایشگاه: هر کدام از کارخانجات شماره 1 و 2 برتر به صورت مجزا دارای آزمایشگاه میکروبی و شیمیایی بوده و بسته به نوع محصول تولیدی بر فرآیند تولید نظارت و کنترل کامل اعمال می‌گردد. آزمایشگاه‌های...

تخفیف
ویژه
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۸۸,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 880
تخفیف
ویژه
۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1040
تخفیف
ویژه
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۸۴,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 840
تخفیف
ویژه
۷۵,۰۰۰ ریال
۶۰,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 600
تخفیف
ویژه
۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1040
تخفیف
ویژه
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۸۴,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 840
تخفیف
ویژه
۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۳۸,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 2380
تخفیف
ویژه
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1450
تخفیف
ویژه
۷۰,۰۰۰ ریال
۶۰,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 600
تخفیف
ویژه
۲۲۹,۰۰۰ ریال
۱۹۵,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1950
تخفیف
ویژه
۶۵,۰۰۰ ریال
۵۶,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 560
تخفیف
ویژه
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۱۳,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 2130
تخفیف
ویژه
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۵۳,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1530
تخفیف
ویژه
۶۰,۰۰۰ ریال
۵۱,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 510
تخفیف
ویژه
۶۰,۰۰۰ ریال
۵۱,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 510
تخفیف
ویژه
۴۰,۰۰۰ ریال
۳۴,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 340
%۱۰
تخفیف
۵۵,۰۰۰ ریال
۴۹,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 495
%۱۰
تخفیف
۲۵,۰۰۰ ریال
۲۲,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 225
تخفیف
ویژه
۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۵۸,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1580
%۱۰
تخفیف
۲۵,۰۰۰ ریال
۲۲,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 225
%۱۲
تخفیف
۲۵,۰۰۰ ریال
۲۲,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 220

تخفیف
۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۶۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1907
%۱۲
تخفیف
۴۵,۰۰۰ ریال
۳۹,۶۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 396
۲۲,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 0
%۱۲
تخفیف
۳۹۰,۰۰۰ ریال
۳۴۳,۲۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 3432

تخفیف
۲۹۹,۰۰۰ ریال
۲۷۸,۰۷۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 2781
%۱۲
تخفیف
۴۰,۰۰۰ ریال
۳۵,۲۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 352

تخفیف
۲۷۵,۰۰۰ ریال
۲۶۱,۲۵۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 2613
%۱۲
تخفیف
۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰,۴۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 704
%۱۰
تخفیف
۸۵,۰۰۰ ریال
۷۶,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 765
%۱۲
تخفیف
۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰,۴۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 704
%۱۲
تخفیف
۱۹۵,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۶۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1716
%۱۰
تخفیف
۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۲,۵۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1125
%۱۰
تخفیف
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۰,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 900
%۱۰
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1440
%۱۰
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۹۹,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 990
%۱۰
تخفیف
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۶۲,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1620
%۱۰
تخفیف
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۰,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 900
%۱۰
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1440
%۱۰
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1440
%۱۰
تخفیف
۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۶۱,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 2610
%۱۰
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۹۹,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 990
%۱۰
تخفیف
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۶۲,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1620
تخفیف
ویژه
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۸۸,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 880
تخفیف
ویژه
۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1040
تخفیف
ویژه
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۸۴,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 840
تخفیف
ویژه
۷۵,۰۰۰ ریال
۶۰,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 600
تخفیف
ویژه
۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۰۰۰ ریال
امتیاز خرید این کالا 1040

اخبار مجموعه برتر

اخبار مجموعه برتر
بازدید دانشجویان صنایع غذائی دانشگاه ازاد قزوین

بازدید دانشجویان صنایع غذائی...

در تاریخ 12/09/97 حدود 40 نفر از دانشجویان رشته صنایع غذائی ...
اخبار مجموعه برتر
نمایشگاه توانمندی های زرندیه در سال 1397

نمایشگاه توانمندی های زرندیه در سال...

نخستین نمایشگاه توانمندی‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری...
اخبار مجموعه برتر
همایش مدیران شعب پخش سراسری محصولات غذایی برتر

همایش مدیران شعب پخش سراسری محصولات...

در راستای طرح توسعه و همسان سازی دیدگاه ها و راهکار های شعب...

با ما همراه شوید ...